سگ ولگرد

سگ ولگرد

Written by:
صادق هدایت
A free trial credit cannot be used on this title

Unabridged Audiobook

Ratings
Book
Narrator
Release Date
February 2022
Duration
4 hours 19 minutes
Summary
«سگ ولگرد» داستانی کنایی و نمادین است که از زاویهٔ دید دانای کل روایت می‌شود. نقّادان آن را داستانی اگزیستانسیالیستی به‌شمار آورده‌اند و، با بعضی دیگر از داستان‌های هدایت مانند «زنده‌به‌گور» و «تاریک‌خانه»، از آن دسته روان‌داستان‌هایش دانسته‌اند که به شیوهٔ واقع‌گرایی نوشته شده.
Genres
سگ ولگرد
This title is due for release on February 17, 2022.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
سگ ولگرد
This title is due for release on February 17, 2022
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
سگ ولگرد
Please Log in and add this title to your wishlist.
سگ ولگرد

We will send you an email as soon as this title is available.

1 book added to cart
Subtotal
$10.00
View Cart