مثنوی معنوی - دفتر پنجم

مثنوی معنوی - دفتر پنجم

Narrated by:
امین اصلانی
A free trial credit cannot be used on this title

Unabridged Audiobook

Ratings
Book
Narrator
Release Date
December 2021
Duration
11 hours 59 minutes
Summary
مثنوی معنوی اثر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، شاعر و عارف قرن هفتم هجری است. مثنوی معنوی دربرگیرنده شش دفتر و بیست و شش هزار بیت است. این اثر در قالب مثنوی و در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (بحر رمل مسدس محذوف) سروده شده است. در مثنوی آنچه در نگاه نخست به چشم می‌آید، قصه‌ها و اندیشه‌هایی است که در پس همدیگر می‌آیند و در هم فرو می‌روند. این اثر از مهم‌ترین آثار ادب فارسی است و برخی از ادیبان آن را قرآن عجم خوانده‌اند. این اثر نفیس در شش دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. باشد که مثبول طبع مردم صاحب نظر شود
مثنوی معنوی - دفتر پنجم
This title is due for release on December 14, 2021.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
مثنوی معنوی - دفتر پنجم
This title is due for release on December 14, 2021
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
مثنوی معنوی - دفتر پنجم
Please Log in and add this title to your wishlist.
مثنوی معنوی - دفتر پنجم

We will send you an email as soon as this title is available.

1 book added to cart
Subtotal
$15.00
View Cart