لباس رسمي لازم نيست

لباس رسمي لازم نيست

Written by:
زهره زاهدی
A free trial credit cannot be used on this title

Unabridged Audiobook

Ratings
Book
Narrator
Release Date
July 2021
Duration
2 hours 21 minutes
Summary
در زندگي لحظات ظريف و پرمعنايي وجود دارند كه در آنها داستان‌هايي گاه مهم و تعيين‌كننده شكل مي‌گيرند. بعضي از ما كه مشاهده‌گر و دقيق‌تريم آن لحظات و داستان‌ها را مي‌بينيم، الهام مي‌گيريم و تحت تأثيرشان قرار مي‌گيريم و گاه مسير زندگيمان تغيير مي‌كند. بعضي ديگر از ما، بي‌تفاوت از كنارشان مانند ساير روزمرگي‌هاي زندگي مي‌گذريم و فرصتي را كه براي ديدن و گرفتن پيام‌هاي خداوند در اختيارمان قرار داشت از دست مي‌دهيم. داستان‌هاي كتاب حاضر نه خارق‌العاده هستند و نه باورنكردني. برعكس شرح اتفاقاتي هستند كه ممكن است روزانه براي همه‌ي ما اتفاق بيفتند، اما شايد كم‌تر كسي از ما مانند نويسندگان اين داستان‌ها به قدر كافي به آنها توجه كند و بفهمد آنچه را بايد فهميد. خودتان را محك بزنيد.
Genres
لباس رسمي لازم نيست
This title is due for release on July 14, 2021.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
لباس رسمي لازم نيست
This title is due for release on July 14, 2021
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
لباس رسمي لازم نيست
Please Log in and add this title to your wishlist.
لباس رسمي لازم نيست

We will send you an email as soon as this title is available.

1 book added to cart
Subtotal
$5.25
View Cart